Category Archives: Nyheder

KUG Snorkeldykker

Vi starter snorkeldykker undervisning søndag den 20. september klokken 17:30 i Slotssøbadet.

Der er stadig ledige pladser.

Kontakt Formand karstensjensen@privat.dk, eller mød op i receptionen 17:15.

December nyt

Hej KUG’er

Et stort TILLYKKE til Michael Christensen.

Som I har læst i sidste nummer af Sportsdykkeren, har Michael fået bronze ved DM i UV-foto.

Jeg er stolt over at have en så dygtig og engageret UV fotograf i KUG.

I har selvfølgelig også bemærket, at Michael og Ditlev er faste skribenter i Sportsdykkeren, hvor de med tekst og flotte foto inspirerer til dyk rundt i Danmark.

Herudover skriver Ditlev om sine besøg til dykkerklubber, og jeg er nok ikke den eneste der læser Sportsdykkeren, som om det er vores klubblad.

Sportsdykkeren skriver også om M/F Ærøsund, som blev sænket lidt ud for Ballen Havn.

Flere fra KUG har allerede dykket på færgen, og den 1. november var Søren, Jesper, Peter og jeg en tur ”med færgen”.

Det er et nemt og hyggeligt dyk, og mon ikke vi kommer igen næste år for at se hvilke fisk som er flyttet ind.

KUG har arbejdet med at få fridykkere ind i klubben.

Det er en afdeling af dykkersporten, som er inde i en fantastisk udvikling, og KUG vil selvfølgelig også gerne være del af den udvikling.

Vi har lavet en aftale med Slotssøbadet, om træning af fridykkere i forbindelse med vores faste tider søndag og mandag. Træningen vil være baseret på KUG regler for fridykning.

Dansk Sportsdykker Forbund har godkendt et forslag til ændringer af vores love, således at fridykkere kan være en klub i vores sportsdykkerklub.

Forslag til ændringer at vores love kommer op på kommende generalforsamling.

Der er meget stor interesse for fridykning i Kolding området, og også indenfor KUG, og vi var da også klar til at starte det første hold her i december.

Starten blev dog udsat, da formaliteter omkring instruktører og indmeldelse i KUG/DSF ikke var helt på plads.

Kolding Fridykkerklub kører derfor i øjeblikket træning på skoler i Kolding.

 

Vores Snorkelhold er kommet godt i gang med vintertræningen, og det glæder mig at se, at de nye på holdet også er aktive med UV-rugby træningen.

Vores erfarne piger, Karoline, Marie, Victoria og Johanne hjælper Svend med undervisningen og vores erfarne drenge, Jonathan og Benjamin håber på, at det giver Svend tid til at komme med dem på UV-jagt.

Jul og nytår betyder pause i svømmehallen.

Snorkelholdet har sidste gang søndag den 14. december og første gang søndag den 11. januar.

Sportsdykkere har sidste gang mandag den 15. december og første gang mandag den 5. januar.

Der vil igen i år være julefrokost hos Formanden, men jeg må muligvis skyde datoen en uge til lørdag den 24. januar.

Det vil jeg bekræfte hurtigst muligt.

 

KUG ønskes en glædelig jul og et festligt nytår!

Karsten Søgård

 

Indkaldelse til generalforsamling i KUG

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Sportsdykkerklubben Kolding Undersøiske Gruppe (KUG)

  • Dato: Onsdag den 12. marts 2014
  • Tid : 19:00
  • Sted: Kolding Bibliotek lokale 1

Dagsorden i henhold til §11 i klubbens vedtægter

  • A: Formandens og udvalgenes beretning.
  • B: Fremlæggelse af regnskabet.
  • C: Behandling af indkomne forslag
  • D: Fastsættelse af indskud og kontingenter
  • E: Valg af bestyrelse og suppleanter
  • F: Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 26. februar.

Denne indkaldelse er sendt bekendtgjort med opslag på hjemmeside, i klublokale og i fællesmail.

Vel mødt

KUG holder flyttedag

Mandag den 13. januar flytter KUG vores klublokale over i Sct. Jørgensgaard. Alle er derfor inviteret til flyttedag, så vi kan få borde, stole med videre over i lokalet. Vi mødes klokken 19:00 i kælderen.

Vi får brug for en reol til vores papirer med videre i lokalet, så hvis I har en liggende loftet, vil KUG gerne overtage den for jer.

I anledning af flytningen til nyt lokale med vinduer og internet, bliver der udsalg på vores KUG T-shirts. De kan købes for kr 75, hvor vores normale billige pris er kr 150. Det er uhørt billigt, da en T-shirt af tilsvarende kvalitet koster kr 400 i sportsforretninger.

Vel mødt til flytteaften.

Julefrokost – 18. januar 2014

Husk, at der er julefrokost lørdag den 18. januar for alle KUG medlemmer med ledsager. Ligesom sidste år holder vi frokosten hos Formanden på adressen Vester Alle 14, Kolding, og vi mødes klokken 18:30.

Vi får maden udefra og det vil koste kr 150-200 per person, afhængigt af hvad Lone kan forhandle sig frem til, og det bliver helt sikkert en særdeles herlig menu med kolde og lune retter. Klubben sørger for at der er et par flasker snaps på bordet, samt for kaffe med fornuftigt tilbehør. I skal selv medbringe øvrige drikkevarer efter jeres eget valg.

Det vil være godt med en tilmelding allerede inden nytår af hensyn til planlægningen, men ellers er sidste frist for tilmelding søndag den 12. januar. Skriv til Karten med kopi til Lone eller kontakt os via Facebook. (I kan også sende mig en sms på 2048 3225)

Vi ser frem til en festlig aften!

Nyt fra formanden – November 2013

Vi har haft vores standerstrygning på en herlig aften, og dykket går i logbogen som et helt specielt godt nat-dyk. Tak til alle deltagere for en hyggelig aften. Nu betyder standerstrygning jo ikke at dykkersæson er slut for os våddragts-dykkere, for vand og luft er stadig helt sensommer-agtigt. Hermed en opfordring til at arrangere dykkerture. Send eventuelt en sms til mig på 2048 3225, så sender jeg fluks en info-mail rundt.

Ole og jeg har været til møde med DSF Teknisk Udvalg ude hos AKTIV. Der var både godt og ikke så godt nyt. Det er godt, at mange klubber har god fremgang og har gang i mange aktiviteter. Det er ikke så godt at CMAS og DSF er meget bagud med at opdatere regler og retningslinier og kurser og certifikater. Det betyder, at mange klubber laver egne regler og retningslinier, og man kan derfor opleve at krav til et certifikat er forskellig fra en klub til en anden. Med hensyn til vores juniorer, er det et stort problem at håndbogen for snorkeldykkere er mere end 13 år gammel, og er skrevet i et sprog som ingen af vores juniorer forstår. DSF har måske en opdatering i 2017.

KUG arbejder sammen med AKTIV om at uddanne CMAS* sportsdykkere til foråret. KUG har foreløbig 3 medlemmer, som vil gennemføre CMAS* uddannelsen. Det er særdeles positivt for begge klubber med dette samarbejde om uddannelse.

Julen nærmer sig; det siger kalenderen og mit supermarked. Vi holder ikke juleafslutning i år. Vi har ikke kunne arrangere noget speciel underholdning, og vælger derfor at bruge pengene på en flyttedag for klubben.
Vi skal flytte vores klublokale over i Sct. Jørgensgaard, så snart Kolding Kommune har godkendt lejen og lokalet. Vi tror på en indflytning mandag den 13. januar, så her laver vi en flyttedag, med hvad dertil hører.
Jeg vender tilbage med mere information.

Jul er også Juletræsdyk fra broen på Løverodde med En Enkelt og Æbleskiver. Ditlev har ikke lagt sig helt fast på datoen endnu, men søndag den 5. januar er en god dag for mig.

Jul er også julefrokost, og her ved jeg noget helt præcist. Det bliver lørdag den 18. januar klokken 18:00 hos Formanden, Vester Alle 14, Kolding. Vi får maden udefra ligesom sidste år, og man medbringer selv øl og vin. Klubben sørger for en snaps eller to. Lone forhandler priser og menu med Kokkekompagniet, og jeg vender tilbage med mere information om aftenens forløb. Frokosten er som selvvanlig for alle medlemmer med ledsager. Det vil være rigtig godt med en tilmelding før nytår.

I ønskes alle en glædelig jul og et herligt nytår med et hav af oplevelser!

Hilsen
Karsten