Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling torsdag den 9. marts 2017 kl 18:30

Dagsorden i henhold til vedtægter §11

Sted: Birkemosevej 9a